סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1815

14
59
75
6
82
5
3
812
5
9
5
2
43
27
1
6
9
8
2
1
76