סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1821

5
13
87
9
6
1
273
946
57
28
5
2
61
8
5
72
3
28
2
8