סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1823

2
3
9
28
4
79
5
71
3
8
26
94
8
6
17
73
6
95
91
8
2
64