סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1825

38
96
4
9
2
85
24
63
16
2
9
21
546
6
53
7
32
8