סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1828

83
6
76
23
48
4
3
251
4
96
8
83
97
12
1
5
54
1
68
9