סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1829

12
4
75
6
5
1
9
7
2
65
89
31
37
5
8
2
1
4
94
8
12
9
54