סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1834

4
83
7
72
95
5
9
3
12
68
47
5
4
1
3
56
9
26
51
3
7
6