סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1838

153
4
2
9
34
52
9
28
4
3
96
8
8
21
4
98
53
35
24
7