סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1842

59
1
4
73
58
4
78
2
3
4
692
95
7
37
8
62
5
31
1
23
4