סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1843

61
74
5
1
4
8
7
6
91
79
8
1
57
8
785
932
4
9
57