סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1844

5
7
3
8
1
79
7
2
5
124
5
9
72
81
6
39
12
4
89
25
9