סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1845

4
38
3
96
8
6
1
4
39
75
5
6
8
75
93
48
7
9
9
28
9
3
76