סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1847

784
5
8
24
2
35
78
6
7
3
3
68
2
9
14
7
3
429
14
8
92
8
7