סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1849

9
71
34
5
7
24
25
3
263
1
59
89
4
5
63
76
96
1
7