סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1850

6
8
3
3
97
56
1
96
28
17
85
9
21
4
2
6
9
7
375
8
2