סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1858

5
3
47
37
56
8
9
2
5
1
86
1
6
6
9
31
18
95
34
4
1
7
3
86