סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1860

4
4
71
39
3
94
7
1
784
2
42
5
17
7
3
7
6
92
5
5
8