סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1861

3
82
1
6
79
3
1
875
5
8
4
91
5
586
49
3
8
27
6
4
5