סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1862

58
7
241
91
2
1
9
53
1
7
28
135
91
6
46
89
73
13
6