סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1863

3
9
5
2
57
81
69
1
5
97
94
8
5
1
82
43
8
6
23
9
18