סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1865

58
79
6
8
7
5
53
4
9
7
9
5
91
2
3
4
56
8
1
452
9