סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1866

3
86
826
9
74
1
7
52
25
81
4
34
97
6
8
5
37
1
18
75