סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1868

51
34
13
25
9
1
5
16
9
1
2
3
4
95
4
6
23
7
5
2
854
9