סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1878

68
53
9
6
158
6
7
23
6
35
9
28
16
19
4
3
7
8
5
2
6