סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1880

24
96
4
9
27
7
3
513
96
496
1
82
1
5
6
37
1
5
8
2