סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1882

67
19
96
1
5
2
6
8
2
74
7
6
1
34
9
3
57
6
1
29
3
45