סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1892

4
38
53
96
8
1
4
39
75
527
6
84
75
93
48
2
91
6
8
3
4