סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1895

31
25
4
6
3
8
4
61
9
73
2
6
4
18
1
34
18
634
7
2
92
4