סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1897

72
93
9
2
1
3
9
8
2
56
7
6
84
3
31
48
8
63
6
13