סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1898

9
45
6
7
6
4
8
1
214
8
857
1
4
69
7
185
41
7
23
59
6