סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1900

9
1
6
26
75
4
821
5
61
4
6
417
2
1
2
47
51
56
8
29