סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1905

4
785
31
9
3
5
61
2
25
3
17
975
83
4
1
53
6
9
3
86