סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1911

31
4
6
2
8
67
7
1
3
62
79
3
4
9
7
93
2
681
53