סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1912

67
8
4
4
2
86
1
7
48
97
3
9
8
978
3
2
5
76
3
4
5
9
3