סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1913

3
42
1
83
5
6
92
32
75
7
29
16
84
37
4
9
4
9
9
3
485