סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1915

218
65
7
59
8
2
4
9
73
1
6
97
3
41
2
3
6
25
578
41