סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1916

6
1
74
61
9
4
5
8
8
5
43
6
52
7
29
36
3
85
5
6
8