סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1917

9
38
6
6
5
41
6
57
8
9
7
9
1
2
3
8
45
87
59
1
4
95
5
3
7