סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1923

9
48
613
3
5
4
2
8
4
6
7
19
43
1
24
6
9
14
5
4
7
2
9
4