סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1924

9
2
6
1
734
41
8
34
25
18
2
9
85
4
2
7
59
8
4
3
61
8
5