סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1928

7
41
9
6
71
15
7
2
1
4
8
3
86
8
7
36
54
17
2
5
97
53