סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1930

785
96
6
5
84
4
7
9
5
17
9
2
5
53
9
7
32
96
12
42
91