סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1933

3
56
41
58
29
3
2
3
69
1
92
4
8
75
3
7
27
1
75
84