סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1934

8
13
683
19
2
2
3
61
8
5
9
36
47
1
49
2
7
945
5
47