סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1938

4
3
9
3
8
69
25
4
6
5
9
1
81
75
23
48
267
59
47