סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1939

18
95
42
6
1
5
8
7
2
45
19
9
3
35
27
8
6
37
6
52
4