סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1946

3
98
75
1
4
72
86
5
31
3
7
49
8
4
2
2
59
8
67
31