סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1948

8
267
5
65
4
28
53
1
41
632
3
9
18
7
3
5
6
95
1
8