סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1954

2
43
87
1
9
542
2
84
49
5
38
63
7
2
4
8
9
65
7
8