סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1955

4
69
83
2
5
7
9
81
6
62
4
8
83
2
754
15
6
3
27
1
5
2
5
6